Latvijas ledus haļļu asociācija

Ledus haļļu asociācija ir dibināta 2006. gada augustā. Asociācijā tiek pārstāvētas visas Latvijas ledus halles.
Galvenie mērķi un uzdevumi, kas tika izvirzīti dibinot asociāciju ir:

1. Hokeja kā sporta veida attīstīšana, atbalstīšana un pilnveidošana Latvijas Republikā.
2. Apvienot iespējamos resursus kvalitatīvas un profesionālas ledus haļļu darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā.
3. Apvienot kopīgus resursus izdevumu, kas saistīti ar ledus haļļu darbības nodrošināšanu, samazināšanai.
4. Veidot stabilu ledus haļļu attīstību, pilnveidi un to darbības izaugsmi.
5. Atbalstīt un iesaistīt biedrus dažādu akciju organizēšanā ledus haļļu popularizēšanai.
6. Radīt materiāli tehnisko datu bāzi: sporta iekārtu, inventāra, aprīkojuma to piegādātāju cenu uzskaite.
7. Biedru parādnieku saraksta izveidošana.
8. Veicināt sporta un fiziskās kultūras, un personas (indivīda) fizisko vērtību attīstību.
9. Veidot organizatorisku, metodisku un praktisku sadarbību ar Latvijas un ārvalstu ledus hallēm.
10. Hokeja 9. klubiem, organizācijām, komercsabiedrībām, uzņēmumiem un fiziskām personām.
11. Latvijas hokeja čempionātu un cita līmeņa hokeja sacensību organizēšana un nodrošināšana.
12. Sadarbības ar Latvijas Hokeja Federāciju veicināšana. 13. Uzlabot asociācijas locekļu sadarbību un veicināt to aktivitāti.
14. Vienotas Web balstītas parādnieku sistēmas izveidošana un uzturēšana, kas ļautu kontrolēt maksāt nespējīgas komandas.
15. Sadarboties ar Latvijas Republikas valsts iestādēm lai veicinātu hokeja attīstību un realizētu svarīgus projektus un pasākumus ar valsts atbalstu.
16. Bērnu un skolnieku slidot apmācības projekta īstenošana un tālāka attīstība.
17. Masu slidotavas pasākumu popularizēšana un atbalsts. Ģimenes veselīga dzīves veida atbalstīšana un izklaides pasākumu rīkošana.
18. Kērlinga atbalsts un attīstības veicināšana Latvijas Republikā.
19. Latvijas tēla uzlabošana starptautiskajā sabiedrība un finansējumu piesaistīšana no Eiropas Savienības valstīm.


Latvijas haļļu asociācija izvirza arī vairākus mazsvarīgus uzdevumus un mērķus, kuru sasniegšana ļaus asociācijas locekļiem īstenot augstāk minētos uzdevumus. Mēs esam atvērti un gatavi jebkura veida sadarbībai un labprāt izskatīsim Jūsu priekšlikumus un ierosinājumus, jo, ka ikviens saprotam, ka veselīga dzīves veida veicināšanas ir viens no pamat uzdevumiem, ko būtu jāizvirza lai cīnītos pret tādām, 21. gadsimta, nelaimēm, ka narkomānija, alkohola pārmērīga lietošana jauniešu vidē un vāja vispārēja veselība.

Latvijas ledus haļļu asociācija  
Reģ. num: 40008106746
Adrese: Rīga, Jūrmalas gatve 78d, LV-1029
Tālrunis: +371 29269666 - Ēriks Miļuns (LHA priekšsēdētājs)